Skip to main content

Vanuit welke overtuiging?

Het is mijn overtuiging dat als je het contact verliest met je gevoel, fysieke en mentale klachten kunnen ontstaan. Je gevoel vormt immers de verbinding tussen je lichaam en geest. Zonder gevoel ook geen passie, en zonder passie geen creatie.

Als kind voel je je als vanzelfsprekend één met je natuurlijke omgeving (medemensen, dieren, bomen). Je denkt niet na, je bent gewoon en handelt vanuit je gevoel. In de loop van je leven verlies je vaak die vanzelfsprekendheid. Dat kan allerlei redenen hebben. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk, een overdaad aan prikkels, spanningen of stress. Maar ook het willen voldoen aan het ideale plaatje.

In onze maatschappij word je beoordeeld op de buitenkant: Wat presteer je, hoe zie je eruit, hoor je erbij? De buitenkant is het makkelijkst om te zien, dus dat telt! Door aan allerlei verwachtingen te willen voldoen leef je het leven van een ander, in plaats van je eigen leven. Dat is op den duur zeer vermoeiend. Bovendien loop je het risico dat je het contact verliest met je binnenkant, je innerlijk of je gevoel.

Terug naar je gevoel
Gevoel, intuïtie, ons innerlijke stemmetje… vaak worden ze afgedaan als soft, vaag, abstract en ongrijpbaar. Maar niets benadert je essentie, of wie je wezenlijk bent, meer dan je gevoel. Het gevoel is niet hetzelfde als de emotie. Emoties herkennen we vaak wel, ze hebben een lading. Het subtielere voelen omvat méér. Het zijn de kleinste signalen die je in je lichaam kunt waarnemen en die belangrijke informatie over jezelf bevatten. Deze signalen ontvangt iedereen, iedere dag. Jij ook! Pas door werkelijk het contact met jezelf aan te gaan, zul je deze signalen ervaren en leren lezen.

Hoe dichter je bij je gevoel komt, hoe bewuster je keuzes zullen zijn. Bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen geven kracht en vrijheid. Als je weet wie je bent en wat je wilt én daar ook gehoor aan durft te geven, vind je voldoening en kun je daadwerkelijk gelukkig worden. Ik zie het als mijn taak jou daarbij te helpen.

De waarheid zit van binnen
Jouw waarheid zit binnen in jou en je gevoel brengt je daarmee in contact. Pas dan kun je eerlijk en authentiek zijn, naar jezelf én naar anderen, want:

  • Als je weet wat je voelt, kun je het ook verwoorden.
  • Vanuit verbondenheid met jezelf, kun je je verbinden met een ander.
  • Als je je verlangens kent, kun je je dromen vormgeven.